ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

22950 26900 (A.Th.E)
2641 306306 (Ionia Odos)

CUSTOMER CARE CALL CENTER

Customer Care Services

www.neaodos.gr , www.fastpass.gr

customercare@neaodos.gr


A.TH.E Motorway
Afidnes Toll Station
33km National Road Athens to Lamia, Direction to Lamia
Afidnes, 19014


Τηλ.: +30 22950 26900

Fax: +30 22950 26030
 Ionia Odos Motorway
Klokova Toll Station
15,35km Ionia Odos, Direction to Ioannina
Gabrolimni, 30014

Motorist Service Station Episkopiko
194,90 km Ionia Odos, Direction to Antirrio
Episkopiko, 45500


Τηλ.: +30 2641 306306

Fax: +30 2641 306699
 
 

Contact Form