ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

22950 26900 (Α.Θ.Ε)
2641 306306 (Ιόνια Οδός)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ηλεκτρονική Κάρτα ΑΜΕΑ

Kεντρικό ρόλο στη στρατηγική και την καθημερινή μας λειτουργία, κατέχει η κοινωνική υπευθυνότητα. Στόχος μας είναι να είμαστε ως εταιρία, ένας ενεργός, κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης, ενώ επιδιώκουμε με στοχευμένες δράσεις και υπευθυνότητα, να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική κάρτα διελεύσεων ΑΜΕΑ, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο, δικαιούχους Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ και Ανάπηρους Πολέμου.

Με χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας που παρέχεται δωρεάν, οι δικαιούχοι ολοκληρώνουν ατελώς τις διελεύσεις τους, από όλους τους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, γρήγορα, εύκολα και χωρίς καμία καθυστέρηση!

 

Για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΕΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία των 2 όψεων του Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ, µε τυπωμένα και ευκρινή τα παρακάτω:
  • Αριθμός μητρώου Δελτίου Στάθμευσης
  • Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X.) στο οποίο αντιστοιχεί το Δελτίο Στάθμευσης
  • Στοιχεία της υπηρεσίας έκδοσης του Δελτίου Στάθμευσης
  • Τη σφραγίδα που βρίσκεται επάνω στη φωτογραφία του Δελτίου Στάθμευσης
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου
 3. Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο ανήκει το Δελτίο Στάθμευσης

Για δικαιούχους με Κηδεμόνα, Συμπαραστάτη, Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την κατάθεση των δικαιολογητικών, πέραν των παραπάνω 1 & 3, απαιτούνται επιπλέον

 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία ανά περίπτωση:
 • Κηδεμόνας- >Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Συμπαραστάτης -> Αντίγραφο Απόφασης Δικαστικής συμπαράστασης
 • Ανάδοχος -> Αντίγραφο Εντολής αναδοχής
 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα, συμπαραστάτη, ανάδοχου

* Οι Ανάπηροι Πολέμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ, μπορούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Αν την κατάθεση των δικαιολογητικών αναλάβει τρίτο εξουσιοδοτημένο άτομο, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω:

 1. Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα (Υπεύθυνη Δήλωση)
 2. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του τρίτου εξουσιοδοτημένου ατόμου

Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής

Καταθέστε το αίτημά σας γρήγορα, εύκολα και ηλεκτρονικά!

1ο βήμα: Διαβάστε με προσοχή τη Δήλωση Απορρήτου-Ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιλέξτε το πεδίο Ενημερώθηκα.

2ο βήμα: Επιλέξτε κατηγορία: ΑΜΕΑ, Ανάπηρος Πολέμου ή Κηδεμόνας, Συμπαραστάτης, Ανάδοχος, 3ο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3ο βήμα: Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

4ο βήμα: Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσοχή! Για να γίνει δεκτό το αίτημα, πρέπει να επισυνάψετε το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται αφού έχετε κλικάρει το πεδίο Ενημερώθηκα στο 10 βήμα. Πληροφορίες για τους όρους χρήσης της Ηλεκτρονικής Κάρτας ΑΜΕΑ μπορείτε να βρείτε εδώ

ΑΜΕΑ

ΑΝΑΠ. ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ - ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Κ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ/ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1

2

3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κηδεμόνας

Συμπαραστάτης
Ανάδοχος
Τρίτο Πρόσωπο

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ



ΑΝΤΙ-SPAM ΕΛΕΓΧΟΣ