ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

22950 26900 (Α.Θ.Ε)
2641 306306 (Ιόνια Οδός)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Νέοι RF κωδικοί ηλεκτρονικής πληρωμής για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια!
Για να δεις το νέο σου κωδικό κάνε είσοδο στον λογαριασμό σου, επίλεξε «ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» και άνοιξε το πιο πρόσφατο τιμολόγιο σου. ×

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – FAQ

Η εγγραφή στην υπηρεσία και η απόκτηση του ηλεκτρονικού πομποδέκτη γίνεται εύκολα και ΔΩΡΕΑΝ με τους εξής τρόπους:

* Η υπηρεσία αφορά μόνο ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο ηλεκτρονικός πομποδέκτης που θα παραλάβετε με courier είναι ενεργοποιημένος, αλλά ο λογαριασμός θα είναι μηδενικός. Συνεπώς, προτού πραγματοποιήσετε την πρώτη σας διέλευση θα πρέπει να φροντίσετε να ανανεώσετε έγκαιρα το λογαριασμό σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων  Fast Pass Νέα Οδός είναι τα ακόλουθα:

 

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα εγγραφεί στην υπηρεσία.
 • Έγγραφο που πιστοποιεί τον Α.Φ.Μ, την Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση κατοικίας του προσώπου που θα εγγραφεί στην υπηρεσία.
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση πομποδεκτών για την υπηρεσία.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή.

Β. ΕΤΑΙΡΙΕΣ – Λοιπά Νομικά Πρόσωπα

 • Ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης ή επικυρωμένο καταστατικό εταιρίας, εφόσον από αυτό προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Απόδειξη ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει την αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικούς πομποδέκτες.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σε επιστολόχαρτο της εταιρίας που να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής, καθώς και απόδειξη ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή. Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός των πομποδεκτών που η εταιρία ζητάει να ενεργοποιηθούν στην υπηρεσία.
 • Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η παραπάνω εξουσιοδότηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρία και θα υπογράψει την αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία ή απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης ΦΠΑ ή εντύπου Ε3.

Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή

*Σε περίπτωση που επιλέξετε να σας αποστείλουμε τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη στο χώρο που επιθυμείτε, θα πρέπει να παραδώσετε στον υπάλληλο της εταιρίας courier φωτοτυπία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 • Κατ. 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20 μ.

 • Κατ. 3: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με 2 ή 3 άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.

 • Κατ. 4: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με 4 ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.

Ο ηλεκτρονικός πομποδέκτης, σας παραχωρείται από τη  Νέα Οδό εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Αν πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας σε ένα από τα  Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, μπορείτε εκείνη τη στιγμή να καταθέσετε είτε με μετρητά είτε με πιστωτική ή και χρεωστική κάρτα, το ποσό που επιθυμείτε στο λογαριασμό σας, ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργοποίησή του. Το αρχικό ποσό ενεργοποίησης ορίζεται κατ’ ελάχιστο στον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που παραλάβετε τον ηλεκτρονικό σας πομποδέκτη με courier, ο λογαριασμός σας θα είναι μηδενικός. Συνεπώς, προτού πραγματοποιήσετε την πρώτη σας διέλευση θα πρέπει να φροντίσετε για την ενεργοποίησή του. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: α) με την εγγραφή σας στο www.fastpass.gr και μέσω της ενότητας Ανατροφοδότηση με χρήση πιστωτικής ή /και χρεωστικής κάρτας, β) μέσω του κινητού σας & της εφαρμογής MyOdos, με χρήση πιστωτικής ή και χρεωστικής κάρτας, γ) με χρήση μετρητών καθώς και πιστωτικής ή και χρεωστικής κάρτας σε  όλες τις λωρίδες των σταθμών διοδίων της  Νέας Οδού με εισπράκτορα δ) μέσω υπηρεσιών web banking με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής ο οποίος αναγράφεται στην Αίτηση Σύμβαση.

Για την ανανέωση του συνδρομητικού σας λογαριασμού, μπορείτε να ακολουθήσετε μια από τις παρακάτω μεθόδους. Ανάλογα με την επιλογή σας, διαφοροποιείται και ο χρόνος εμφάνισης των χρημάτων στο λογαριασμό σας.

 • Μέσω του κινητού σας & της εφαρμογής MyOdos, με χρήση πιστωτικής ή και χρεωστικής κάρτας. (20 λεπτά)
 • Online μέσω του www.fastpass.gr, με χρήση πιστωτικής ή και χρεωστικής κάρτας. (20 λεπτά)
 • Μέσω υπηρεσιών web banking με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής που αντιστοιχεί στο λογαριασμό  σας. (σύμφωνα με όσα ορίζει η τράπεζα που συνεργάζεστε )
 • Σε όλες τις λωρίδες με εισπράκτορα, σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Νέας Οδού (Τμήμα Α.Θ.Ε., Μεταμόρφωση έως Σκάρφεια Φθιώτιδας και Ιόνια Οδός, Αντίρριο έως Ιωάννινα), με χρήση μετρητών και χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας . (30 λεπτά)
 • Στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών με χρήση μετρητών ή και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. (30 λεπτά)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σχετικά με την  ανανέωση του λογαριασμού σας και το νέο χρηματικό σας υπόλοιπο για την υπηρεσία Διαλειτουργικότητας, οι χρόνοι διαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

Με το Fast Pass Νέα Οδός, ταξιδεύετε σε όλη τη χώρα! Xρησιμοποιήστε στην εφαρμογή MyOdos το Μηχανισμό Υπολογισμού Διαδρομής και κόστους διοδίων για κάθε σας ταξίδι ανανεώστε εγκαίρως το συνδρομητικό σας λογαριασμό και καλό σας ταξίδι!

VIDEO
GALLERY

Ρίξε μια ματιά σε χρήσιμα βίντεο για την υπηρεσία και τον αυτοκινητόδρομο.

GOOGLE
MAP

Βρες στο χάρτη τη διαδρομή σου και πολλές χρήσιμες πληροφορίες.