ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

22950 26900 (Α.Θ.Ε)
2641 306306 (Ιόνια Οδός)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Νέοι RF κωδικοί ηλεκτρονικής πληρωμής για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια!
Για να δεις το νέο σου κωδικό κάνε είσοδο στον λογαριασμό σου, επίλεξε «ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» και άνοιξε το πιο πρόσφατο τιμολόγιο σου. ×


Το εκπτωτικό πρόγραμμα Fast Pass Νέα Οδός Smart 5%, προσφέρει έκπτωση 5% σε ΚΑΘΕ διέλευση που πραγματοποιείται σε σταθμό διοδίων που διαχειρίζεται η εταιρία, από την 1η διέλευση!

Αφορά οχήματα κατηγορίας 3 και κατηγορίας 4.

Αναλυτικότερα οι τιμές διοδίων τελών, αν είστε συνδρομητής του προγράμματος, διαμορφώνονται ως εξής :

KΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο (2) ή τρεις (3) άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ)

Μετωπικά διόδια Αφιδνών

Πλευρικά διόδια Καπανδριτίου

Πλευρικά διόδια Μαλακάσας

Πλευρικά διόδια Οινοφύτων

Μετωπικά διόδια Θήβας

Πλευρικά διόδια Θήβας

Μετωπικά διόδια Τραγάνας

Πλευρικά διόδια Τραγάνας

Κόστος Διοδίου

8,95 €

5,40 €

3,85 €

1,80 €

10,50 €

4,15 €

10,45 €

8,35 €

Smart 5%

8,50 €

5,13 €

3,66 €

1,71 €

9,97 €

3,94 €

9,93 €

7,93 €

 

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο (2) ή τρεις (3) άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ)

Μετωπικά διόδια Κλόκοβας

Πλευρικά διόδια Γαβρολίμνης

Πλευρικά διόδια Μεσολογγίου

Μετωπικά διόδια Αγγελοκάστρου

Πλευρικά διόδια Κουβαρά

Μετωπικά διόδια Μενιδίου

Πλευρικά διόδια Άρτας

Πλευρικά διόδια Γοργόμυλου

Μετωπικά διόδια Τερόβου

Κόστος Διοδίου

8,20 €

5,80 €

3,45 €

9,60 €

4,45 €

8,20 €

2,10 €

2,75 €

8,45 €

Smart 5%

7,79 €

5,51 €

3,28 €

9,12 €

4,23 €

7,79 €

1,99 €

2,61 €

8,03 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις (4) ή και περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ)

Μετωπικά διόδια Αφιδνών

Πλευρικά διόδια Καπανδριτίου

Πλευρικά διόδια Μαλακάσας

Πλευρικά διόδια Οινοφύτων

Μετωπικά διόδια Θήβας

Πλευρικά διόδια Θήβας

Μετωπικά διόδια Τραγάνας

Πλευρικά διόδια Τραγάνας

Κόστος Διοδίου

12,55 €

7,60 €

5,40 €

2,55 €

14,70 €

5,80 €

14,60 €

11,75 €

Smart 5%

11,92 €

7,22 €

5,13 €

2,42 €

13,96 €

5,51 €

13,87 €

11,16 €

 

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις (4) ή και περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20μ)

Μετωπικά διόδια Κλόκοβας

Πλευρικά διόδια Γαβρολίμνης

Πλευρικά διόδια Μεσολογγίου

Μετωπικά διόδια Αγγελοκάστρου

Πλευρικά διόδια Κουβαρά

Μετωπικά διόδια Μενιδίου

Πλευρικά διόδια Άρτας

Πλευρικά διόδια Γοργόμυλου

Μετωπικά διόδια Τερόβου

Κόστος Διοδίου

11,45 €

8,10 €

4,80 €

13,50 €

6,25 €

11,50 €

2,90 €

3,90 €

11,85 €

Smart 5%

10,88 €

7,70 €

4,56 €

12,82 €

5,94 €

10,92 €

2,75 €

3,70 €

11,26 €

 

Τα όρια ειδοποίησης Οριακού και Άκυρου Λογαριασμού είναι τα εξής:

 

Smart 5%

Κατηγορία Οχήματος 

 

3

4

Όριο Ειδοποίησης Οριακού Λογαριασμού: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι χαμηλό και θα πρέπει να το ανανεώσετε άμεσα.

30,00€

40,00€

Όριο Άκυρου Λογαριασμού: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν επαρκεί για την πληρωμή του τέλους διοδίου.

8,95€

12,55€