ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

22950 26900 (Α.Θ.Ε)
2641 306306 (Ιόνια Οδός)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Θέλω να γίνω συνδρομητής

Fast Pass ονομάζεται η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων της Νέας Οδού.

Με τη χρήση του πομποδέκτη που σας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, χρησιμοποιείτε για τις διελεύσεις σας τις ειδικές ηλεκτρονικές λωρίδες που διαθέτουν οι σταθμοί διοδίων και συνεχίζετε το ταξίδι σας χωρίς καμία καθυστέρηση, γρήγορα, άνετα και εύκολα!

Ο πομποδέκτης της υπηρεσίας Fast Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Νέα Οδός (τμήμα Α.Θ.Ε. από Μεταμόρφωση έως και Σκάρφεια Φθιώτιδας και Ιόνια Οδός από Αντίρριο έως Ιωάννινα), καθώς και η Κεντρική Οδός (τμήμα Α.Θ.Ε. από Σκάρφεια Φθιώτιδας έως και Ράχες Φθιώτιδας, τμήμα Ε65 από Ξυνιάδα έως και Τρίκαλα) στο πλαίσιο συνεργασίας των δυο εταιριών.

Για να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία Fast Pass, απλά συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία και επιλέγετε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Η αίτησή σας θα προωθηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Αν είστε ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίας, μπορείτε να παραλάβετε ΔΩΡΕΑΝ στο σπίτι ή το γραφείο σας τον πομποδέκτη της υπηρεσίας  Fast Pass! Αν επιλέξετε την υπηρεσία ΔΩΡΕΑΝ αποστολής, θα πρέπει να παραδώσετε στον υπάλληλο της εταιρίας courier φωτοτυπία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δείτε κατηγορία «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» παρακάτω).

Αν είστε εταιρία, η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών της Νέας Οδού.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή σας βρίσκεται και η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της Νέας Οδού.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ANTI-SPAM ΕΛΕΓΧΟΣ:

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη εγγραφή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass είναι τα ακόλουθα:

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα εγγραφεί στην υπηρεσία.
 • Έγγραφο που πιστοποιεί τον Α.Φ.Μ, τη Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση κατοικίας του προσώπου που υπογράφει στην υπηρεσία.
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση πομποδεκτών.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή.

Β. ΕΤΑΙΡΙΕΣ - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα

 • ΦΕΚ εκπροσώπησης ή επικυρωμένο καταστατικό εταιρίας.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρία και θα υπογράψει αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία όλων των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικούς πομποδέκτες.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σε επιστολόχαρτο της εταιρίας με σφραγίδα αυτής, με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, τράπεζα, δικηγόρο, κ.α., καθώς και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή. Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός των πομποδεκτών που η εταιρία ζητάει να ενεργοποιηθούν στην υπηρεσία.
 • Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η παραπάνω εξουσιοδότηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 • Σφραγίδα της εταιρίας προκειμένου να σφραγιστεί η αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρία και θα υπογράψει αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία ή απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης ΦΠΑ ή εντύπου Ε3.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή.

*Υπενθυμίζουμε ότι αν είστε ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίας και επιλέξετε να σας αποστείλουμε τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη στο χώρο που επιθυμείτε, θα πρέπει να παραδώσετε στον υπάλληλο της εταιρίας courier φωτοτυπία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

VIDEO
GALLERY

Ρίξε μια ματιά σε χρήσιμα βίντεο για την υπηρεσία και τον αυτοκινητόδρομο.

GOOGLE
MAP

Βρες στο χάρτη τη διαδρομή σου και πολλές χρήσιμες πληροφορίες.