ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

22950 26900 (Α.Θ.Ε)
2641 306306 (Ιόνια Οδός)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


Το ειδικό πρόγραμμα Fast Pass Oropos αφορά αποκλειστικά και μόνο τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού & του Κοινοτικού Διαμερίσματος Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνα και προσφέρει δωρεάν διελεύσεις  από το σταθμό διοδίων Αφιδνών. Ο πομποδέκτης που παραχωρείται δωρεάν, από την Νέα Οδό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση διελεύσεων από όλες τις ηλεκτρονικές λωρίδες, όλων των σταθμών διοδίων που λειτουργούν και διαχειρίζονται, τόσο η Νέα Οδός όσο και η Κεντρική Οδός, στο πλαίσιο συμφωνίας διαλειτουργικότητας των δυο εταιριών.   

Τα όρια ειδοποίησης Οριακού και Άκυρου Λογαριασμού για χρήση του πομποδέκτη στους λοιπούς σταθμούς διοδίων, είναι τα εξής:

Fast Pass Oropos

Κατηγορία Οχήματος 2

Όριο Ειδοποίησης Οριακού Λογαριασμού: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι χαμηλό και θα πρέπει να το ανανεώσετε άμεσα.

12,00 €

Όριο Άκυρου Λογαριασμού: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας δεν επαρκεί για την πληρωμή του τέλους διοδίου.

2,00 €

 

Για τον αναλυτικό τιμοκατάλογο του προγράμματος πατήστε εδώ.

Βάσει των συμφωνηθεισών δεσμεύσεων της εταιρίας μας αναφορικά με το Fast Pass Oropos, έχει υπερκαλυφθεί το ανώτατο όριο ένταξης συνδρομητών στο πρόγραμμα. (5.000 οχήματα / συνδρομητές).